Zmiana kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia!

W najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. zapisano, że wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających będą tymczasowo regulowane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, a dopiero następnie rozliczane stosowanie do odpowiedzialności ustalonej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Continue reading →

Nowelizacja kodeksu wykroczeń w 2018 r.!

Nowy Rok tradycyjnie powita nas zmianami w prawie. Ministerstwo Sprawiedliwości poprzez najnowszy projekt chce stworzyć specjalne narzędzia do skuteczniejszej walki z problemem złodziei sklepowych. Próg kradzieży zostanie obniżony do 400 zł, a kwota ta nie będzie jak do tej pory rosła każdego roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Continue reading →

Płatność cudzą kartą bez konieczności podawania numeru PIN należy kwalifikować jako kradzież z włamaniem!

Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt III K 349/16 wskazał, iż istotą włamania jest nie tyle fizyczne uszkodzenie, tudzież zniszczenie przeszkody chroniącej dostęp do rzeczy, lecz przejawienie zachowania polegającego na nieposzanowaniu wyrażonej przez dysponenta rzeczy woli zabezpieczenia jej przed innymi osobami.

Continue reading →

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w związku ze zleceniem czynności detektywistycznych

Nie można aprobować sytuacji, że w celu zwalczania przeciwnika procesowego w sprawie cywilnej, zleca się przeprowadzenie jego inwigilacji przez detektywa, a następnie wykorzystuje się w ten sposób uzyskane informacje, niezwiązane z toczącą się sprawą sądową, dotyczące sfery życia prywatnego i rodzinnego, jako dowód w sprawie.

Continue reading →

Słów kilka o zachowku.

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania Naszych Klientów odnośnie tego czym jest zachowek, komu się należy, jak go wyliczyć oraz kiedy i od kogo można go dochodzić, zespół Kancelarii Prawnej Leader Lawyers postanowił przybliżyć zainteresowanym przedmiotowe zagadnienie.

Continue reading →