Popełniła przestępstwo, a mimo to nie jest winna? Niepoczytalność przesłanką umorzenia postępowania.

Kancelaria Prawna Leader Lawyers postanowiła podzielić się z Państwem kolejną ciekawą sprawą, tym razem z zakresu prawa karnego. Nasz klient przez wiele lat był zniesławiany przez swoją sąsiadkę. Po latach wysłuchiwania obelg pod swoim adresem postanowił w końcu przeciwstawić się szarganiu swojego dobrego imienia i z pomocą naszej kancelarii skierował do Sądu prywatny akt oskarżenia.

Continue reading →

Wykup lokalu komunalnego będzie utrudniony

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach Kodeksu cywilnego, ustawy –Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowaniu wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Continue reading →

Ruch zwierząt po drodze jako zagadnienie ściśle prawem regulowane

Ruch zwierząt po drodze, podobnie jak ruch pojazdów mechanicznych, pieszych czy rowerów, został poddany regulacjom prawnym. Osoby zainteresowane specyfiką ruchu tych nietypowych uczestników szos, którymi są zwierzęta niepłochliwe i dające sobą kierować, zapraszam do lektury artykułu adw. Małgorzaty Kozłowskiej, który ukazał się na łamach Przeglądu Komunikacyjnego w styczniu 2017 r.

Continue reading →

Życzenia Noworoczne

Zespół Kancelarii Prawnej Leader Lawyers życzy wszystkim swoim dotychczasowym, jak i przyszłym Klientom, sukcesów i pomyślności w Nowym 2017 Roku! Mamy nadzieję, że Nowy Rok będzie pod względem zawodowym i osobistym co najmniej tak udany jak miniony 2016 rok.

Continue reading →