Wygrana sprawa przeciwko bankowi o zwrot składek uiszczonych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Miło nam Państwa poinformować, że Kancelaria Prawna Leader Lawyers wygrała sprawę swoich Klientów, rozpoznawaną przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny. W niniejszej sprawie spór dotyczył zwrotu składek uiszczonych przez Klientów Kancelarii na rzecz banku tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, w ramach zawartej przez strony  umowy kredytowej na zakup nieruchomości.

Continue reading →

Artykuł adwokata Małgorzaty Kozłowskiej

Artykuł „Niemoc władztwa zakładowego na przykładzie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Subsydiarność prawa karnego materialnego w sytuacjach kontratypowych” opublikowano w czerwcu 2016 r. w zbiorze opracowań naukowych pt. ANTYWARTOŚCI W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM pod redakcją prof. zw. dr hab. Adama Błasia wydanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Continue reading →

Adwokat Małgorzata Kozłowska objęła stanowisko Wiceprzewodniczącego Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce.

We wrześniu 2015 r. Adwokat Małgorzata Kozłowska z Kancelarii Prawnej Leader Lawyers została wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych na stanowisko Wiceprzewodniczącego Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce (SA SBU).

Continue reading →