O utrudnieniach w obrocie nieruchomościami, czyli komentarz ekspercki adw. dr Małgorzaty Kozłowskiej dla TVP

Z dniem 01.01.2019 r. z mocy prawa dojdzie do przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. O potencjalnych problemach związanych z obrotem nieruchomościami po Nowym Roku w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność wypowiadała się adw. dr Małgorzata Kozłowska w wigilijnym wydaniu Faktów na TVP 3.

Continue reading →

Adwokat Małgorzata Kozłowska obroniła doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego!

18.10.2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej adw. Małgorzaty Kozłowskiej pt. „Prawo administracyjne jako narzędzie przeciwdziałania korupcji funkcjonariuszy administracji publicznej”. Praca została wyróżniona przez komisję doktorską.

Continue reading →