Adwokat Małgorzata Kozłowska objęła stanowisko Wiceprzewodniczącego Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce.

We wrześniu 2015 r. Adwokat Małgorzata Kozłowska z Kancelarii Prawnej Leader Lawyers została wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych na stanowisko Wiceprzewodniczącego Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce (SA SBU).

Wiceprzewodniczący obok Przewodniczącego i Sekretarza jest Organem Sądu Arbitrażowego, a do jego kompetencji należy m.in. reprezentowanie Sądu na zewnątrz i kierowanie jego pracą.

Podstawowym celem działania Sądu Arbitrażowego jest rozstrzyganie sporów o charakterze gospodarczym w drodze postępowania arbitrażowego lub koncyliacyjnego.

Osoby zainteresowane polubownym rozstrzygnięciem sporu w ramach procedury koncyliacji lub arbitrażu zapraszamy na oficjalną stronę WWW Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce www.sadarbitrazowy.waw.pl

1 Comment

  1. Odniesiony sukces jest nagrodą za Twoje zaangażowanie, pracowitość i uznaniem dla Twojego talentu, gratulacje! 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *