Artykuł adwokata Małgorzaty Kozłowskiej

Artykuł „Niemoc władztwa zakładowego na przykładzie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Subsydiarność prawa karnego materialnego w sytuacjach kontratypowych” opublikowano w czerwcu 2016 r. w zbiorze opracowań naukowych pt. ANTYWARTOŚCI W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM pod redakcją prof. zw. dr hab. Adama Błasia wydanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Adwokat Małgorzata Kozłowska analizuje zagadnienie władztwa zakładowego i możliwości ukształtowania przy jego pomocy sytuacji prawnej użytkownika zakładu administracyjnego, porusza temat funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej, w tym zakres przedmiotowy ich regulaminów oraz możliwość podporządkowania się do jego postanowień przez podopiecznych ww. zakładu administracyjnego, jak również prowadzi rozważania nad subsydiarnością prawa karnego materialnego w sytuacjach kontratypowych, kiedy władztwo zakładowe, a tym samym możliwość wyegzekwowania od pomiotu administrowanego zachowań zgodnych z normą prawną lub postanowieniami regulaminu, jest bezskuteczne (niemoc władztwa zakładowego). Zainteresowanych zapraszam do zakupy ww. publikacji wydawnictwa Wolters Kluwer
i lektury artykułu, a w przypadku pytań zachęcam do kontaktu z zespołem Kancelarii Prawnej Leader Lawyers Adwokat Małgorzata Kozłowska.

2 komentarze

    1. Bardzo dziękuję za zainteresowanie artykułem. W przypadku trudności z jego znalezieniem proszę o kontakt- chętnie pożyczę Panu egzemplarz książki, w której się ukazał. Ponadto, chętnie zapoznam się z Pana opinią na jego temat po przeczytaniu. Pozdrawiam serdecznie, adw. Małgorzata Kozłowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *