Kancelaria Prawna Leader Lawyers prowadzi szkolenia.

Kancelaria Prawna Leader Lawyers została wpisana w 2015 r. do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tym samym Kancelaria będąc instytucją szkoleniową może uzyskać zlecenia finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Poniżej przedstawiamy tematykę proponowanych, przykładowych szkoleń zgłoszonych do RIS:

  1. Kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską.
  2. Kurs przygotowujący do egzaminu adwokackiego i radcowskiego.
  3. Dom Pomocy Społecznej jako zakład administracyjny. Status prawny DPS, pojęcie władztwa, kompetencje pracowników socjalnych.
  4. Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działanie w sytuacjach nietypowych: obrona konieczna i stan wyższej konieczności.
  5. Zarząd dużą wspólnotą mieszkaniową. Uprawnienia Zarządu, Wspólnoty i Administratora.
  6. Uprawnienia i obowiązki zarządców nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *