Mandat? Sprawdź oznakowanie. Policja i Straż Miejska nie zawsze mają rację!

Nie każdy mandat karny wystawiony przez Policję czy Straż Miejską z tytułu naruszenia przepisów ruchu drogowego jest mandatem wystawionym zgodnie z prawem! Przekonał się o tym zespół Kancelarii Prawnej Leader Lawyers reprezentując z sukcesem Klienta w sprawie o uchylenie prawomocnego mandatu karnego.

W niniejszej sprawie nasz klient został ukarany przez Straż Miejską mandatem za zatrzymanie swojego pojazdu czterema kołami na chodniku przy ul. Gajowej we Wrocławiu, a jego samochód został odholowany.

Jednak działania podjęte przez Straż Miejską były niewłaściwe i nie powinny mieć miejsca. Problemem okazało się nieprawidłowe oznakowanie drogi i chodnika, bowiem w tym dniu znak B-36 wraz z tablicą T-24 ustawiony przy ul. Gajowej nie obowiązywał. W niniejszym stanie faktycznym pod wyżej opisanym znakiem B-36 nie było tablicy z informacją o dacie, od której wymieniony znak obowiązuje. Informacja na tabliczce jest bowiem informacją o okresie obowiązywania zakazu, musi zatem zostać wskazana co najmniej data początkowa jego obowiązywania.

W przedmiotowej sprawie nie został spełniony ten warunek, a zatem należało uznać, że ten znak nie obowiązywał, a nasz klient mógł zatrzymać pojazd na chodniku. Tym samym Straż Miejska nie miała żadnych podstaw do wystawienia mandatu.

W związku z powyższym Sąd postanowił przychylić się do wniosku naszego klienta  i uchylił prawomocny mandat karny.

Jeśli również otrzymali Państwo niesłuszny mandat lub mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie sprawy zachęcamy do kontaktu z zespołem Kancelarii Prawnej Leader Lawyers Adwokat Małgorzata Kozłowska.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *