Zmiana kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia!

W najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. zapisano, że wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających będą tymczasowo regulowane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, a dopiero następnie rozliczane stosowanie do odpowiedzialności ustalonej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

W przypadku, gdy czynności wyjaśniające prowadzić będzie Policja lub organ innej państwowej osoby prawnej, to zwrot wydatków będzie następował z budżetu państwa. Z kolei, jeśli organem prowadzącym te czynności będzie np. straż gminna lub straż miejska, to zwrot wydatków nastąpi z budżetu gminy, której ten organ podlega.

Do rozliczenia wydatków w orzeczeniu kończącym postępowanie przyjęto zasadę, że wydatki te będą miały charakter ryczałtowy, który nie obejmie kosztów powołania biegłych, a także kosztu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów oraz radców prawnych. Zgodnie z tekstem nowelizacji Minister sprawiedliwości określi w rozporządzeniu wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia ponoszonych w toku czynności wyjaśniających oraz w toku postępowania sądowego.

W przypadku, gdy nastąpi umorzenie postępowania lub uniewinnienie obwinionego, kosztami zostanie obciążony Skarb Państwa lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Źródło:

  • Projekt z dnia 9 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • http://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/postepowanie-wykroczeniowe/761968,2,Od-1-stycznia-2018-r-nowe-zasady-zwrotow-kosztow-dla-swiadka-w-postepowaniu-o-wykroczenia.html

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *