Październikowe szkolenie w Domu Pomocy Społecznej w Radwanowicach.

W październiku 2015 r. Adwokat Małgorzata Kozłowska prowadząca Kancelarię Prawną Leader Lawyers poprowadziła szkolenie zorganizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach.

Pani Mecenas została zaproszona przez organizatorów szkolenia do wygłoszenia wykładu na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej jako zakładu administracyjnego, uprawnień pracowników socjalnych i opiekunów DPS zatrudnionych przez zakład, praw i wolności podopiecznych zamieszkujących w placówce oraz charakteru władztwa zakładowego i możliwości posłużenia się nim. Omówiono również sytuacje trudne kiedy z uwagi na bezsilność władztwa zakładowego pojawia się możliwość skorzystania z regulacji karno-materialnych (siła wyższa, stan wyższej konieczności).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *