Popełniła przestępstwo, a mimo to nie jest winna? Niepoczytalność przesłanką umorzenia postępowania.

Kancelaria Prawna Leader Lawyers postanowiła podzielić się z Państwem kolejną ciekawą sprawą, tym razem z zakresu prawa karnego. Nasz klient przez wiele lat był zniesławiany przez swoją sąsiadkę. Po latach wysłuchiwania obelg pod swoim adresem postanowił w końcu przeciwstawić się szarganiu swojego dobrego imienia i z pomocą naszej kancelarii skierował do Sądu prywatny akt oskarżenia.

Materiał dowodowy nie budził wątpliwości, pokrzywdzony przez wiele lat był publicznie oskarżany przez swoją sąsiadkę o czyny których nie popełnił, był przez nią wielokrotnie poniżany, a jej zachowanie skutecznie narażało jego dobre imię na szwank wśród opinii społecznej.

Jednak w toku sprawy Sąd ustalił, że oskarżona cierpi i cierpiała w czasie objętym zarzutami na chorobę psychiczną w postaci zespołu urojeniowego. W związku z tym oskarżona miała zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia swojego zachowania i pokierowania nim.

Mając na uwadze art. 31 § 1 k.k. i art. 414 § 1 k.k. oraz fakt, że oskarżona w chwili popełnienia zarzucanych jej czynów była niepoczytalna Sąd zdecydował postępowanie w sprawie o te czyny umorzyć.

Doszło więc do sytuacji, w której stwierdzono bezsprzecznie, że oskarżona dopuściła się  zarzucanych jej czynów z art. 216 § 1 k.k. i art. 212 § 1 k.k., a mimo to postępowanie umorzono.

Dlaczego tak się stało?

Z punktu widzenia prawa karnego materialnego nie można przypisać winy sprawcy, który w momencie popełnienia czynu zabronionego był niepoczytalny. Gdy nie można przypisać oskarżonemu winy, nie można także uznać go winnym popełnionego czynu zabronionego. Ponadto w postępowaniu karnym jej brak stanowi negatywną przesłankę procesową, obligującą organ procesowy do niewszczynania postępowania karnego albo do jego umorzenia (art. 17 k.p.k.).

Sąd jednak w tym przypadku pomimo umorzenia sprawy zastosował wobec oskarżonej środek zabezpieczający w postaci terapii psychiatrycznej. Terapia może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia oskarżonej i tym samym zapobiec popełnianiu przez nią dalszych czynów zabronionych.

Jeśli również mają Państwo z przestępstwem znieważenie lub mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie sprawy zachęcamy do kontaktu z zespołem Kancelarii Prawnej Leader Lawyers Adwokat Małgorzata Kozłowska.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *