Ruch zwierząt po drodze jako zagadnienie ściśle prawem regulowane

Ruch zwierząt po drodze, podobnie jak ruch pojazdów mechanicznych, pieszych czy rowerów, został poddany regulacjom prawnym. Osoby zainteresowane specyfiką ruchu tych nietypowych uczestników szos, którymi są zwierzęta niepłochliwe i dające sobą kierować, zapraszam do lektury artykułu adw. Małgorzaty Kozłowskiej, który ukazał się na łamach Przeglądu Komunikacyjnego w styczniu 2017 r.

Coraz rzadszym widokiem jest ruch zwierząt po drodze, przez który należy rozumieć jazdę wierzchem i pędzenie zwierząt. Mimo, że zjawisko to z roku na rok maleje, ustawodawca bardzo ściśle uregulował zasady jakie w niniejszym ruchu obowiązują. Autorka artykułu opisuje w nim nie tylko ogólne zasady rządzące ruchem zwierząt, ale również analizuje szczegółowe regulacje dotyczące pędzenia zwierząt i jazdy wierzchem. W pracy zwrócono również uwagę na zakazy, jakie obowiązują w ruchu zwierząt oraz związaną z ich naruszeniem odpowiedzialność wykroczeniową i karną. Na zakończenie autorka wskazuje na problemy w warstwie definicyjnej związanej z ruchem zwierząt po drodze i formułuje postulaty de lege lata.
Zapraszam do lektury Przeglądu Komunikacyjnego!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *