Słów kilka o zachowku.

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania Naszych Klientów odnośnie tego czym jest zachowek, komu się należy, jak go wyliczyć oraz kiedy i od kogo można go dochodzić, zespół Kancelarii Prawnej Leader Lawyers postanowił przybliżyć zainteresowanym przedmiotowe zagadnienie.

Instytucja zachowku

Instytucja zachowku aktualizuje się w chwili śmierci spadkodawcy. Zachowek należy do tzw. długów spadkowych i służy ochronie interesów osób najbliższych dla spadkodawcy, którzy na skutek pozostawionego testamentu, zostali odsunięci od dziedziczenia. Ustawodawca tworząc przepisy o zachowku wyszedł z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym. Może się jednak zdarzyć tal, że spadkodawca sporządzając testament pominie osoby, które uprawnione byłyby do spadku na podstawie ustawy. Zachowek ma więc chronić członków najbliższej rodziny spadkodawcy przed niekorzystnymi rozporządzeniami majątkiem dokonanymi przez spadkodawcę w testamencie bądź też w formie poczynionych za życia darowizn.

Osoby uprawnione

Osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni spadkodawcy, czyli jego dzieci, wnuki i prawnuki oraz jego małżonek. Prawo do zachowku może przysługiwać małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, jeżeli ten w chwili śmierci nie miał żadnych zstępnych.  Roszczenie o zachowek przysługuje jednak tylko tym, którzy w chwili śmierci spadkodawcy odziedziczyliby spadek  z mocy ustawy. Roszczenie to nie będzie więc przysługiwać między innymi: osobom wydziedziczonym w testamencie lub tym które odrzuciły spadek albo orzeczeniem sądu zostały uznane za niegodne dziedziczenia.

Wysokość zachowku

Wysokość  zachowku zawsze określa się w dokładnie oznaczonej kwocie pieniężnej, która zależy między innymi od wartości całego spadku, wielkości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. Zazwyczaj uprawnionym przysługuje ½ udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym, w przypadkach gdy uprawniony zstępny jest osobą małoletnią lub jest trwale niezdolny do pracy przysługuje mu 2/3 udziału spadkowego.

 

 

2 komentarze

    1. Zespół Kancelarii Leader Lawyers na swoim blogu opisuje sprawy bądź zapytania, które pojawiają się najczęściej w naszej codziennej praktyce. Mamy nadzieję, że publikowane przez nas informacje pomagają każdemu kto odwiedza naszą stronę lepiej zrozumieć meandry prawa!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *