Stabilność i pewność systemu oznakowania dróg jako przedmiot ochrony na gruncie prawa wykroczeń

Osoby zainteresowane zagadnieniem stabilności i pewności systemu oznakowań dróg na gruncie prawa wykroczeń zapraszamy do lektury artykułu adw. Małgorzaty Kozłowskiej, który ukazał się na łamach Przeglądu Komunikacyjnego w styczniu 2017 r.

W dobie rozwijającej się infrastruktury drogowej oraz coraz większego natężenia ruchu prawidłowe oznakowanie dróg jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo ruchu oraz jego sprawność. Nieznaczna ilość wypadków spowodowanych nieodpowiednim oznakowaniem dróg sprawia, że znaczenie jakości ich oznakowania oraz konieczność zapewnienia stabilności i pewności systemu oznakowani dróg może być marginalizowana. Tym samym tak istotnym problemem jest zapewnienie efektywnej, karno-prawnej ochrony dobru prawnemu jakim jest stabilność i pewność systemu oznakowani dróg. Ustawodawca polski przyjął za przedmiot indywidualnej ochrony na gruncie kodeksu wykroczeń nienaruszalność znaków i sygnałów, a co za tym idzie – stabilność i pewność systemu oznakowani dróg.

Zapraszam do lektury Przeglądu Komunikacyjnego!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *