Wybór oraz zmiana imienia i nazwiska : wolność czy prawo?

Zapraszamy do lektury rozważań naukowych adwokat Małgorzaty Kozłowskiej na temat wyboru oraz zmiany imienia i nazwiska. Autorka publikacji stawia zasadnicze pytanie: czy w opisanej sytuacji jednostce przysługuje wolność czy prawo do decydowania o tak istotnych kwestiach?

Przyjmuje się, że z wolnością w rozumieniu prawnym mamy do czynienia wówczas, gdy człowiek może w oparciu o swobodnie podjętą decyzję, wolną od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych, ukształtować swoją sytuację faktyczną i prawną. Normami prawnymi kształtującymi wolności są te o charakterze deklaratoryjnym, które zakazują bądź nakazują podjęcie pewnych zachowań. Poza sferą nakazu lub zakazu wszystkie inne działania są dozwolone oraz zgodne z prawem i właśnie w tej przestrzeni prawnej realizuje się wolność człowieka.

W świetle powyższego należy się zastanowić, czy wybór oraz zmiana imienia i nazwiska jest wolnością, czy też prawem. Biorąc pod uwagę fakt, jak istotną rolę odgrywa imię i nazwisko człowieka, przedstawione zagadnienie winno znaleźć jednoznaczne rozstrzygnięcie.

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w monografii pt. Wolność w prawie administracyjnym : VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / red. Jan Zimmermann, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017, s. 429-445, ISBN 978-83-8107-419-3

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *