Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w związku ze zleceniem czynności detektywistycznych

Nie można aprobować sytuacji, że w celu zwalczania przeciwnika procesowego w sprawie cywilnej, zleca się przeprowadzenie jego inwigilacji przez detektywa, a następnie wykorzystuje się w ten sposób uzyskane informacje, niezwiązane z toczącą się sprawą sądową, dotyczące sfery życia prywatnego i rodzinnego, jako dowód w sprawie.

Nie stanowi to bowiem dopuszczalnego przejawu realizacji prawa do obrony i w szerszym rozumieniu – prawa do sądu, określonego w art. 45 Konstytucji RP. Taki wniosek płynie z uzasadnienia wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku w sprawie o sygn. akt VI ACa 1870/15.

Osoby zainteresowane wyżej opisaną tematyką zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie i jego obszernym uzasadnieniem pod adresem http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_001870_2015_Uz_2017-02-08_002

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *