Zapraszamy do lektury kolejnego specjalistycznego artykułu Mecenas Kozłowskiej!

„Specustawa drogowa jako narzędzie prawne usprawniające realizację inwestycji drogowych w Polsce” to ósmy artykuł naukowy adw. Małgorzaty Kozłowskiej w jej dorobku naukowym opublikowany w prasie specjalistycznej. Publikacja ukazała się na łamach Przeglądu Komunikacyjnego. Zainteresowanych zapraszamy do lektury!

Rozwój sieci dróg krajowych, ich stała rozbudowa i modernizacja jest podstawą długofalowego rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego kraju. Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Polska miała najsłabiej rozwiniętą infrastrukturę drogową pośród ówcześnie wszystkich państw kandydujących. Od 25.05.2003 r. w krajowym obrocie prawnym obowiązuje ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Celem ustawodawcy było uproszczenie procedur dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych umożliwiające stworzenie sprawnych połączeń transportowych za pomocą nowoczesnej sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg innych kategorii. Specustawa drogowa jest obecnie instrumentem prawnym przy pomocy którego można w sposób sprawny i uproszczony rozwijać infrastrukturę drogową państwa.
Żródło: http://www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/02_2018/PK_02_18.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *