Kamila Heród

Kamila_Heród

email: biuro@kpll.pl

tel: +48 504 830 473

 

 

 

 

Tłumacz języka niemieckiego

  • Absolwentka studiów stacjonarnych (kierunek: filologia germańska) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego; na studiach magisterskich realizowała specjalizację z zakresu translatoryki i uzyskała tytuł magistra filologii germańskiej w tej dziedzinie.
  • Swoją pracę magisterską poświęciła analizie porównawczej polskiego i niemieckiego systemu frazeologicznego oraz problemom wynikającym w procesie tłumaczenia jednostek frazeologicznych.
  • W czasie studiów brała udział w konferencjach i seminariach dotyczących tłumaczenia różnego rodzaju tekstów (m.in. tłumaczenia sądowe, techniczne jak również udział w projekcie Instytutu Filologii Germańskiej odnośnie tłumaczenia napisów do filmu dla młodzieży) .
  • Odbywała praktykę zawodową w jednym z wrocławskich biur tłumaczeń.
  • Do kręgu jej zainteresowań należy tematyka językoznawczo- translatoryczna; oprócz tego w wolnym czasie Kamila Heród chętnie słucha muzyki i czyta książki.