Do zespołu Kancelarii Prawnej Leader Lawyers dołączyła Magdalena Franieczek

zdjęcie 3

Miło nam poinformować, że do zespołu współpracowników Kancelarii Prawnej Leader Lawyers dołączyła Magdalena Franieczek – psycholog, logopeda oraz certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Pracuje:

 • z osobami uzależnionymi od alkoholu, hazardu, innych substancji psychoaktywnych
 • z rodzinami osób uzależnionych
 • z osobami pijącymi alkohol, zażywającymi inne substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny

Prowadzi szkolenia, warsztaty, treningi z zakresu tzw. umiejętności miękkich, tzn. komunikacji, asertywności, motywowania, radzenia sobie ze stresem, planowania i organizacji czasu itp.

Ukończyła :

 • psychologię, logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień organizowane przez Centrum Psychoedukacji i Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień zakończone uzyskaniem certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -certyfikat PARPA nr 871,
 • szkolenie „Psychologia kliniczna – psychopatologia – psychoterapia” organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
 • warsztaty „Kontakt i kontrakt w procesie pomocy psychologicznej” oraz 2- letnie szkolenie w terapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywała pracując w ośrodkach leczenia uzależnień, poradni zdrowia psychicznego, domu pomocy społecznej, na turnusach rehabilitacyjnych dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Prowadziła i współprowadziła szkolenia m.in.:

  • dla kuratorów społecznych i pracowników socjalnych z zakresu pracy z osobą uzależnioną -pierwszy kontakt, motywowanie do leczenia
  • dla kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu Dolnego Śląska z zakresu kierowania zespołem i motywowania
  • dla pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu komunikacji w zespołach interdyscyplinarnych
  • dla dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych z terenu Dolnego Śląska z zakresu budowania dobrego kontaktu między personelem a podopiecznym

dla nauczycieli z zakresu profilaktyki zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów,warsztaty dla beneficjentów MOPS długotrwale bezrobotnych w zakresie skutecznej  komunikacji,  autoprezentacji, planowania i realizacji celów oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Prowadziła rekrutację do projektów z zakresu rozwoju zawodowego finansowanych z EFS

Pracę poddaje superwizji.

2 komentarze

 1. Obsluga klienta na wielu płaszczyznach w jednym miejscu na pewno pomoże wielu osobom w rozwiązaniu złożonych problemów. Takich rozwiązań potrzeba. Pozdrawiam.

  1. Bardzo dziękujemy! Nieustannie staramy się poszerzać naszą ofertę zarówno na gruncie kompleksowych porad prawnych, jak i realizacji złożonych szkoleń. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w każdej sprawie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *