Szkolenia

Kancelaria Prawna Leader Lawyers oferuje prowadzenie szkoleń z wybranej przez Klienta tematyki prawnej. Aby Nasze szkolenia były dla Państwa atrakcyjne Kancelaria współpracuje z psychologiem Ewą Lisowską- Kanią oraz firmą szkoleniową Vademecum- Konferencje i Szkolenia sp. z o.o., co pozwala Nam na wieloaspektowe opracowanie zagadnienia, urozmaicenie prezentacji o wiedzę uzyskaną od specjalistów z dziedzin pokrewnych, a tym samym zainteresowanie uczestnika szkolenia prezentowaną tematyką. Istotna jest dla Nas interakcja z osobami biorącymi udział w szkoleniu, stąd oferowane przez Nas szkolenia zawsze składają się z części dydaktycznej i warsztatów polegających na wspólnym rozwiązywaniu problematycznych zagadnień.

Kancelaria Prawna Leader Lawyers oferuje szkolenia szyte na miarę Naszego Klienta,
o czym świadczy tematyka przygotowanych już szkoleń

 1. Dom pomocy społecznej- personel, mieszkańcy, środowisko lokalne.
 2. Funkcje kierownicze w pomocy społecznej.
 3. Nowe wyzwania stojące przed dyrektorem domu pomocy społecznej.
 4. Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prawa i wolności mieszkańca domu, przymus bezpośredni wobec mieszkańców DPS, zadania
  i kompetencje pracowników domu w świetle prawa, procesy i procedury postępowania.
 5. Prawa Mieszkańców DPS oraz kierunki prowadzenia terapii. Metody pracy z dziećmi i  młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.
 6. Program rodzina 500+ z perspektywy organu administracyjnego, przesłanki, procedura i terminy wypłaty świadczeń, teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania prawa.
 7. Dom Pomocy Społecznej jako zakład administracyjny. Status prawny DPS, pojęcie władztwa, kompetencje pracowników socjalnych.
 8. Zarząd dużą wspólnotą mieszkaniową. Uprawnienia Zarządu, Wspólnoty
  i Administratora.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnot Mieszkaniowych.
 10. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z OC sprawcy zdarzenia drogowego.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Kancelarią Prawną Leader Lawyers
w zakresie przygotowania szklenia zapraszamy do kontaktu. Przygotowując ofertę i plan szkolenia uwzględnimy wszystkie Państwa potrzeby.