Przejęcie przez państwo opłacania składek ZUS przez 3 miesiące w dobie koronawirusa

Państwo – na 3 miesiące – przejmie opłacanie składek na ZUS za: 692 tys. mikrofirm (zgłoszonych jako płatnicy przed 29 lutego 2020 r.), które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o wszystkich pracowników takich przedsiębiorców). A także samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Jak ubiegać się o przejęcie przez Państwo finansowania składek ZUS? O tym opowiedzą Państwu prawnicy tworzący Kancelarię Prawną Leader Lawyers. Zapraszamy do kontaktu!

Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe o 35,0 proc. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych szacujemy na 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. W sumie daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej–rozwiazania-zaakceptowane-przez-rzad

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *