Adwokat Małgorzata Kozłowska obroniła doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego!

18.10.2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej adw. Małgorzaty Kozłowskiej pt. „Prawo administracyjne jako narzędzie przeciwdziałania korupcji funkcjonariuszy administracji publicznej”. Praca została wyróżniona przez komisję doktorską.

Cele rozprawy doktorskiej pod tytułem „Prawo administracyjne jako narzędzie przeciwdziałania korupcji były następujące:

  1. ustalenie znaczenia pojęcia korupcji i przyjęcie dla potrzeb badawczych jednej z powszechnie obowiązujących definicji,
  2. ustalenie potrzeby przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej, a zatem czy w administracji rządowej i samorządowej występuje to negatywne zjawisko oraz czy występuje społeczna potrzeba zwalczania go,
  3. ustalenie, czy przeciwdziałanie korupcji może być skutecznie prowadzone przy pomocy norm prawa administracyjnego,
  4. ustalenie przyczyn występowania korupcji w administracji publicznej,
  5. ustalenie kim są funkcjonariusze administracji publicznej,
  6. ustalenie, czy występują wspólne dla funkcjonariuszy administracji publicznej normy mające za przedmiot przeciwdziałanie korupcji, ich pogrupowanie i nazwanie opisywanego narzędzia przeciwdziałania korupcji,
  7. ustalenie, czy prawo administracyjne jest skutecznym i właściwym narzędziem przeciwdziałania korupcji funkcjonariuszy administracji publicznej.

Więcej informacji na temat pracy, uzyskanych recenzji znajduje się pod adresem

https://prawo.uni.wroc.pl/node/32633

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *