Wykup lokalu komunalnego będzie utrudniony

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach Kodeksu cywilnego, ustawy –Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowaniu wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Projekt ustawy zmienia prawo o lokalach, ograniczając prawa do korzystania z lokalu komunalnego przez najemców. Najem będzie mógł być zawarty jedynie na czas określony, nie będzie można wstąpić w umowę najmu po bliskiej osobie, a zajmowanie lokalu komunalnego będzie uzależnione od niskich dochodów.

Więcej na temat planowanych zmian znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://lokalkomunalny.pl/

1 Comment

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *