Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w relacjach z mBank

Kancelaria Prawna Leader Lawyers postanowiła podzielić się sprawą klientów banku mBank w zakresie Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego (UNWW).

UNWW to jedna z form dodatkowego zabezpieczenia kredytów hipotecznych, w których kwota kredytu jest bardzo zbliżona do wartości kredytowanego przedsięwzięcia lub nieruchomości i nie spełnia wymogów wkładu własnego.

W wytoczonych sprawach mBank kwestionuje zasadność zwrotu składek uiszczonych tytułem UNWW, wykazując że Konsument wiedział co podpisuje, znał doskonale umowę i zasady związane z UNWW. Bank w ramach podjętej obrony wykazuje świadomość ryzyka walutowego u kredytobiorców czy ekwiwalentność świadczeń w związku z możliwością uzyskania kredytu na 100% inwestycji.

Analizując obecne orzecznictwo stwierdzić należy, że w większości spraw, w przypadku wytoczenia pozwu klauzule zawarte w umowie o kredyt hipoteczny zobowiązujące do zapłaty na rzecz mBank kosztów UNWW są unieważniane, a Sąd nakazuje zwrot na rzecz klientów frankowiczów pobranych „składek” z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu.

Między innymi wyrokiem z dnia 14.09.2016 r. (sygn. akt  II C 298/16) Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia zasądził od Banku zwrot wszystkich wpłaconych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, które miały stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu, obok zabezpieczenia w postaci hipoteki. Dodatkowo Sąd orzekł o uznaniu za nieważne postanowienia umowne, które dotyczyły konieczności opłacania składek przez okres 180 miesięcy w przypadku braku spłaty zadłużenia objętego ubezpieczeniem. Sąd uznał zapisy umowy kredytowej w zakresie dotyczącym ubezpieczenie niskiego wkładu własnego za niedozwolone postanowienia umowne. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zapisy te stanowią klauzulę abuzywną, albowiem nie zostały uzgodnione z klientami frankowiczami indywidualnie, a nadto kształtowały ich prawa i obowiązki, jako konsumentów, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały ich interesy. W konsekwencji Sąd I instancji stwierdził, iż postanowienia umowy kredytowej w ww. zakresie nie wiążą i tym samym nakazał bankowi zwrócić na rzecz klientów frankowiczów pobrane dotychczas składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, jako nienależne świadczenie.

Wskazujemy również, że okres przedawnienia w przypadku roszczeń o zwrot UNWW wynosi 10 lat. Przerwanie biegu przedawnienia możliwe jest wyłącznie poprzez wniesienie pozwu do Sądu (biegu przedawnienia nie przerywają np. reklamacje kierowane do banku, działania przed arbitrem bankowym czy Rzecznikiem Finansowym).

W zakresie dochodzenia roszczeń o zwrot UNWW oferujemy następujące usługi:

 • ocenę umowy kredytowej pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu UNWW,
 • wystosowanie wezwania banku do zapłaty (co istotne wezwanie uruchamia naliczanie odsetek);
 • w naszej praktyce nie odnotowaliśmy przypadku, aby bank dobrowolnie zwrócił składkę z tytułu UNWW na skutek wezwania. Z uwagi na to oferta w zakresie dochodzenia UNWW obejmuje również złożenie stosownego pozwu we właściwym sądzie oraz prowadzenie sprawy aż do uzyskania prawomocnego orzeczenia;.

Wynagrodzenie kancelarii w sprawach dotyczących UNWW ma charakter mieszany i obejmuje opłatę stałą (mniejsza część wynagrodzenia) oraz wynagrodzenie dodatkowe, płatne w zależności od osiągnięcia sukcesu w sądzie (większa część wynagrodzenia).

 

3 komentarze

 1. Szanowna Pani Mecenas,

  Ponieważ mam podobną sprawę do opisanej zwracam się z prośbą o wstępną wycenę Pani usług w tej konkretnej sprawie.
  Dziękuję bardzo.
  Pozwolę sobie skontaktować się z Panią, jeśli oferta cenowa spełni moje oczekiwania.

  1. Szanowna Pani,
   bardzo dziękuję za kontakt w sprawie.
   Aby móc wycenić koszt usługi, tj. prowadzenia sprawy przeciwko bankowi, zapraszam Panią na spotkanie w Kancelarii. Dopiero rzetelna analiza sprawy przeprowadzona w oparciu o przedstawiony przez Panią stan faktyczny pozwoli nam określić cenę usługi. Jeżeli zdecyduje się Pani powierzyć Nam swoją sprawę to koszt spotkania w Kancelarii zostanie wliczony w cenę prowadzenia sprawy.
   W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny 696 306 787 i 502 300 150 lub mailowy: biuro@kpll.pl
   http://www.kpll.pl/gdzie-jestesmy/
   Pozdrawiam serdecznie,
   adw. Małgorzata Kozłowska

 2. Należycie zakończona sprawa! Oby więcej ludzi było świadomych, że zawsze mają wyjście z podobnych sytuacji i że Banki nie straszne z odppowiednim wsparciem!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *